Zabezpieczone zastawem, majątkiem i z poręczeniami.

 

 

Firma z branży recyklingowej zaprasza do inwestycji w linię produkcyjną zajmującą się wytwarzaniem

OSUSZACZA DO TWORZYW – ŚRODEK ODGAZOWUJĄCY I ABSORBUJĄCY WILGOĆ

Osuszacz do tworzyw to dodatek modyfikujący w formie granulatu usuwający wilgoć oraz gazy z tworzywa. Znajduje szerokie zastosowanie w wyrobach produkowanych z regranulatów, przemiałów i aglomeratów, wtedy kiedy tworzywo jest zawilgocone lub zgazowane.

Propozycja Inwestycji polega na nabyciu weksli inwestycyjnych firmy recyklingowej o stałym oprocentowaniu i z wypłatą miesięcznej premii od zainwestowanego kapitału.

Szczegóły dotyczące inwestycji. Materiały informacyjne, wzory deklaracji wekslowych i założenia finansowe inwestycji oraz wszelkie dodatkowe informacje przekażemy po  skontaktowaniu się nami poprzez formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! W sytuacji, gdyby firma przestała wywiązywać się z ustaleń umownych dotyczących realizacji zobowiązań, oferujemy pomoc w działaniach windykacyjnych lub dokonamy wykupu inwestycji – weksli. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu.

 

Propozycja Inwestycji:

Do nabycia weksle inwestycyjne. Proszę wybrać nominał i zadeklarować ich ilość tutaj.

Weksel o nominale 2500
Czas trwania umowy 36 miesiące
Premia inwestycyjna: 8% rocznie
Wypłata zysków: co miesiąc

 

Weksel o nominale: 3000

Czas trwania umowy 24 miesiące
Premia inwestycyjna: 7% rocznie
Wypłata zysków: co miesiąc

 

Zabezpieczenie inwestycji: zastaw na linii technologicznej, poręczenie majątkiem firmy, poręczenie głównego udziałowca, oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Emitenta w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego.

 

Ryzyko Inwestycji: W działalności gospodarczej firma jest narażona na szereg ryzyk. Dlatego również i inwestycja w firmę jest obarczona ryzykiem i należy brać pod uwagę możliwość utracenia części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Zachęcamy do starannej weryfikacji inwestycji. Służymy wszelką pomocą w tym zakresie oraz sugerujemy i organizujemy bezpośredni kontakt z firmą poszukującą Inwestorów. Należy pamiętać o dywersyfikacji w inwestowaniu kapitału i nie narażaniu całości na ryzyko.