Poszukujemy Inwestorów na I etap do 13 maja 2019.

Zwrot z inwestycji – 10% w skali roku.

Rewitalizacja kamienicy w atrakcyjnej lokalizacji w Łodzi

Całkowita wartość inwestycji – 2 100 000 zł

Całkowita wartość finansowania – 1.500.000 zł

Minimalna kwota inwestycji – 5 tys zł

Forma inwestycji. Pożyczka zabezpieczona na hipotece z poręczeniem
spółki celowej.

Wynagrodzenie nie mniej niż 10% w skali roku od wpłaconej kwoty.

Oprocentowanie liczone od dnia wpłaty środków.

 

Harmonogram wypłaty odsetek

Po zrealizowaniu I etapu, okres 6 miesięcy – odsetki w wysokości nie
mniej niż 10% w skali roku płatne proporcjonalnie za każdy zakończony miesiąc I etapu inwestycji oraz zwrot kapitału.

 II etap. Budowa  domów szeregowych w obrębie działki na której znajduje się kamienica do rewitalizacji.

Okres  od 12 do 18 miesięcy płatne odsetki, nie mniej niż 10% w skali roku za każdy zakończony miesiąc wraz z kapitałem na koniec inwestycji.
Całkowity czas inwestycji do 24 miesięcy.
Przewidywany okres inwestycji 18 – 24 miesięcy.
Zysk z zainwestowanego kapitału nie mniej niż 20 % .

Inwestor:

Alea Nieruchomości Sp. z o.o. jest spółką celową powołana do zakupu remontu, rozbudowy i sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Płockiej 33 (Kw LD1M/00272687/0)

Generalnym wykonawcą jest Samers SA, która zajmuje się przeprowadzaniem renowacji kamienic. Siedziba Spółki mieści się w Łodzi i w tym mieście skupia się największa część jej działalności. (Szczegółowe informacje o profilu działalności po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego)

W latach 2006-2018 firma przeprowadziła 31 projektów obejmujących łącznie 24 500 m2 pozwalających osiągnąć łączny przychód 54,9 mln zł i zwrot z kapitału w skali roku nie mniejszy niż 10%.

Najnowszym projektem inwestycyjnym spółki jest projekt „Płocka 33″ w Łodzi. Opis projektu wraz z kalkulacjami – po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

W latach 2006-2018 firma przeprowadziła 31 projektów obejmujących łącznie 24 500 m2 pozwalających osiągnąć łączny przychód 54,9 mln zł i zwrot z kapitału w skali roku nie mniejszy niż 10%.

Celem pożyczki będzie:

  • zakup nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Płockiej 33,
  • remont kamienicy znajdującej się na ww. działce i sprzedaży odnowionych mieszkań,
  • budowa 4 domów szeregowych na ww. nieruchomości,
  • finansowanie przedsprzedaży remontowanych lokali.

Zabezpieczeniem pożyczki będzie hipoteka nieruchomości będącej
przedmiotem inwestycji wraz z poręczeniem majątkowym spółki z o.o.