FINANSOWANIE POZWÓW O ODSZKODOWANIA W ZWIĄZKU Z NARUSZENIAMI W REALIZACJI UMÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ BANKI
Szacowane zyski na ugodach lub wygranych sprawach wynoszą minimum około 12% (z uwagi na określoną minimalną wartość odszkodowania tj. 10 tys. funtów).

Już ponad 4850 sfinansowanych pozwów o odszkodowania. Napisz do nas

W przypadku umów o większej wartości zyski będą oczywiście wyższe z uwagi na procentowy udział Inwestora w zasądzonym odszkodowaniu.

Wszystkie pozwy są ubezpieczane!

W przypadku mało prawdopodobnej przegranej otrzymujemy zwrot 100% inwestycji.
Możliwość ubezpieczenia pozwów wynika z bardzo wysokiej oceny niezależnego audytu o szansach na sukces w tych postępowaniach.  

 

Więcej informacji na temat ubezpieczenia tutaj

 

Sprawy prowadzi Kancelaria Adwokacka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zaskarżaniu nadużyć hipotecznych. Dostrzegła ona, że w realizacji umów  kredytów hipotecznych wystąpiły naruszenia zapisów. Kredytodawcy naliczali niezgodne z zapisami umowy opłaty w wyniku czego raty spłat były zawyżane.

 

NISKI KOSZT FINANSOWANIA
Koszt sfinansowania jednej sprawy sądowej to tylko £ 4 015, kwota ta obejmuje koszty składania wniosków, sprawozdanie z kontroli ekspertów. Reszta kosztów pokrywana jest przez kancelarię adwokacką na zasadzie „No Win No Fee”.

 

INWESTYCJA KRÓTKO-ŚREDNIO TERMINOWA
Czas, w którym sprawa będzie rozstrzygana to przedział od 6 do 18 miesięcy. W większości przypadków oczekujemy ugody w okresie od 6 do maksymalnie 12 miesięcy.

 

WYSOKI POTENCJAŁ ZWROTU
Przyjmujemy sprawy, w których wartości odszkodowania wynoszą średnio £ 25 000, minimum £ 10 000. Przekłada się to na przewidywany zysk na poziomie minimum około 12%.
Raport z Audytu niezależnej kancelarii prawnej, wg którego selekcjonujemy sprawy, ocenił szansę tych spraw na odniesienie sukcesu w sądzie na poziomie minimum 75%.

 

OCHRONA KAPITAŁU
Cały zainwestowany przez Ciebie kapitał jest w 100% ubezpieczony. W mało prawdopodobnym przypadku, w którym sprawa, którą finansujesz trafi do sądu, a kancelaria przegra, otrzymasz pełen zwrot w przeciągu 14 dni.

 

DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI
Finansując kilka lub kilkanaście spraw jednocześnie, zwiększasz prawdopodobieństwo wylosowania pozwów, które zaowocują wyższym zyskiem lub/i będą przedmiotem ugody. Zalecamy dywersyfikację koszyka finansowanych pozwów. Na moment obecny nie narzucamy limitu spraw na osobę.

 

Zapraszamy do kontaktu po szczegółowe informacje.