Zainwestuj – pożycz pieniądze firmie!

Pożyczka zostanie zabezpieczona hipoteką lub zastawem na części majątku lub całym majątkiem firmy, poręczeniem i wekslem!

 Zyskaj od 8% rocznie!

 

Wśród naszych partnerów biznesowych są firmy poszukujące kapitału na rozwój swojego biznesu. Firmy zweryfikowane i bez potknięć w realizacji zobowiązań.
Finansowanie służy zwiększeniu skali działalności firm.

Z uwagi na stałe zmiany w potrzebach pożyczkowych poszczególnych firm po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu.

 

Główne założenia poniżej.

  • Inwestycja polega na udzieleniu zabezpieczonej (hipoteką lub zastawem na części lub całym majątkiem firmy, poręczeniem, wekslem) pożyczki firmie.
  • Dodatkowe zabezpieczenie: oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez pożyczkobiorcę w trybie art. 777 §1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego.
  • Pożyczki są oprocentowane od 8% w skali roku. Jest to zysk netto. Już po potrąceniu podatkowym.
  • Obowiązek rozliczenia podatkowego i deklaracji po stronie firmy.
  • Spłata następuje w miesięcznych ratach odsetkowych.
  • Spłata kapitału następuje na koniec okresu pożyczki.
  • Minimalna wysokość pożyczki to 10 tys. zł. 
  • Istnieje możliwość odsprzedania pożyczki innemu Inwestorowi.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu.

Dokładamy wszelkich starań w zakresie sprawdzenia rzetelności przedstawianych ofert, ale też zachęcamy do samodzielnej starannej weryfikacji. Służymy wszelką pomocą w dostarczeniu dokumentów, a przede wszystkim zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z firmą – pożyczkobiorcą. Działalność gospodarcza jest narażona na wiele ryzyk, a co za tym idzie, również inwestycja jest narażona na ryzyko i może wiązać się z utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. Należy pamiętać o dywersyfikacji inwestycji i nie narażaniu całości kapitału na ryzyko.

UWAGA! W sytuacji niewywiązywania się pożyczkobiorcy z zobowiązań oferujemy pełną pomoc prawną związaną z windykacją i egzekucją należności. 

Istnieje też możliwość w przypadku rozpoczęcia działań windykacyjnych odsprzedania inwestycji. 

W przypadku zainteresowania tego typu inwestycją. Zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy szczegółowe informacje o firmach i dokumenty.