Ogłoszenie nr 1. – zakup absorbera wilgoci

Propozycja przedstawiona poniżej jest elementem długofalowej strategii rozwoju firmy – firm zajmujących się recyklingiem i powiązanymi branżami.

Szukam Inwestorów, którzy zdecydują się na inwestycję poprzez pożyczenie firmie od 10 tys. do 2,5 mln zł. (Ilość Inwestorów zależy od kwot zainwestowanych) na okres 2 lat z oprocentowaniem w skali roku 10%. Odsetki płatne miesięcznie.

 

W przypadku inwestycji o znaczącej wartości zapraszamy do objęcia udziałów i uczestniczenia we wzroście wartości firmy i dywidendzie. Dodatkowe informacje po wypełnieniu formularza kontaktowego.

 

Pożyczka jest zabezpieczona na linii technologicznej, będącej przedmiotem inwestycji o wartości 5 mln zł, poręczona majątkiem firmy i głównych udziałowców. Dodatkowo zabezpieczenie stanowi weksel in blanco oraz poddanie się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 kpc. Pożyczone pieniądze posłużą „domknięciu” zakupu linii do produkcji absorbera wilgoci tzw. osuszacza. Jest to granulat, który jest dodawany do re-granulatów w celu polepszenia ich jakości. Zapobiega miedzy innymi powstawaniu na produkcie końcowym smug, czy w przypadku folii dziur.

Szczegóły techniczne i finansowe przedstawię po wypełnieniu formularza kontaktowego.