Ogłoszenie nr 1. – zakup absorbera wilgoci

Propozycja przedstawiona poniżej jest elementem długofalowej strategii rozwoju firmy – firm zajmujących się recyklingiem i powiązanymi branżami.

Szukam Inwestorów, którzy zdecydują się na inwestycję poprzez pożyczenie firmie od 10 tys. do 2,5 mln zł. (Ilość Inwestorów zależy od kwot zainwestowanych) na okres 2 lat z oprocentowaniem w skali roku 10%. Odsetki płatne miesięcznie.

 

W przypadku inwestycji o znaczącej wartości zapraszamy do objęcia udziałów i uczestniczenia we wzroście wartości firmy i dywidendzie. Dodatkowe informacje po wypełnieniu formularza kontaktowego.

 

Pożyczka jest zabezpieczona na linii technologicznej, będącej przedmiotem inwestycji o wartości 5 mln zł, poręczona majątkiem firmy i głównych udziałowców. Dodatkowo zabezpieczenie stanowi weksel in blanco oraz poddanie się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 kpc. Pożyczone pieniądze posłużą „domknięciu” zakupu linii do produkcji absorbera wilgoci tzw. osuszacza. Jest to granulat, który jest dodawany do re-granulatów w celu polepszenia ich jakości. Zapobiega miedzy innymi powstawaniu na produkcie końcowym smug, czy w przypadku folii dziur.

Szczegóły techniczne i finansowe przedstawię po wypełnieniu formularza kontaktowego.

Inwestycja
10 tys. zł - 2,5 mln zł
Branża
Recykling i powiązane
Cel
Zakup linii do produkcji absorbera wilgoci
Okres
2 lata
Oprocentowanie
10% w skali roku

Ogłoszenie nr 2. – linia recyklingu polistyrenu

Inwestycja polega na dokapitalizowaniu ostatniego etapu budowy nowoczesnej, innowacyjnej i sprawdzonej linii recyklingu polistyrenu. Zysk z inwestycji od 10% w skali roku. Zapraszam Inwestorów / Wspólników z kapitałem od 10 tys zł. do 6 mln. zł.

 

Wartość inwestycji została wyceniona przez Związek Maklerów i Doradców (ZMiD) na 22 mln zł. Biznes Plan przedstawiony ZMiD zakłada szybki wzrost wartości spółki i wysokie – minimum 10% dywidendy. Wynika to z wysokiej rentowności produkcji, która dzięki nowoczesnej technologi w najbliższym czasie nie będzie zagrożona.

 

Możliwość wyjścia z inwestycji po 30 miesiącach z premią w wysokości 30%. Inwestycja jest zrealizowana w około 70%, a kolejne etapy zdobywają finansowanie. Zapraszamy do grona Inwestorów, by cieszyć się sukcesami i zyskami.

 

Po wszelkie dodatkowe informacje: BP, szczegóły inwestycji, czy też zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji na miejscu zapraszam do wypełnienia formularza kontaktowego.

Inwestycja
10 tys. zł - 6 mln zł
Branża
Recykling
Cel
Budowa linii do recyklingu polistyrenu
Okres
b/d
Oprocentowanie
10% w skali roku