Kontaktujemy bezpośrednio z FIRMAMI

Dywidendy, premie inwestorskie oraz specjalne oferty.

Zgłoś zainteresowanie!

 

 

Wiele firm działających w formie spółek akcyjnych, rzadziej z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – komandytowo akcyjnych na wstępnej drodze rozwoju lub dla znaczącego zwiększenia skali swojej działalności poszukuje Inwestorów.

 

Taka inwestycja charakteryzuje się potencjalną wysoką stopą zwrotu z inwestycji, ale też wysokim ryzykiem. 

 

Jak rozpocząć inwestycję? Np. dla spółki akcyjnej będzie to oferta publiczna, zatwierdzona przez KNF i zakończona debiutem np. na GPW (Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). Bądź w drodze emisji prywatnej w formie propozycji nabycia akcji skierowanej do nie więcej niż 149 – wymienionych z imienia i nazwiska – adresatów. Inwestorów zainteresowanych tego typu inwestycją zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, abyśmy mogli skontaktować ich bezpośrednio z Emitentem. Oprócz spółek akcyjnych, gdzie obejmujemy akcje i zostajemy Akcjonariuszami, możemy dokonywać inwestycji w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie obejmujemy udziały i zostajemy Udziałowcami spółki. W obu przypadkach zostajemy Współwłaścicielami firm.

Korzyści z inwestycji w spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku inwestycji, która po sprawdzeniu modelu biznesowego szuka dodatkowego finansowania na zwiększenie skali działania możemy oczekiwać oprócz znaczącego wzrostu wartości dodatkowych propozycji:

  • wypłaty dywidendy po spełnieniu wcześniej ustalonych warunków,
  • odkupu akcji, udziałów w ustalonym wcześniej termie z określoną premią,
  • debiutu giełdowego w przypadku spółki akcyjnej, w określonej perspektywie i w prognozowanej w biznes planie cenie.
  • wzrostu wartości firmy i naszych akcji, udziałów.

 

Spotykane propozycje oferują dywidendy 8%, 12% i w przypadkach szczególnie udanych inwestycji znacznie więcej. Odkupy akcji również oscylują ze średnio-roczną stopą zwrotu w granicach 8-12%.

Jak ocenić ryzyko?

Wysokie ryzyko inwestycji każe zwracać uwagę na model biznesowy i przedstawiany biznes plan. Czy i na ile przedsięwzięcie jest innowacyjne, ma przewagi rynkowe, czy rynek jest mocno konkurencyjny, jak jest zarządzane, czy jest transparentne, jakie ma wyniki – raporty finansowe, prognozy, itp.

Trzeba liczyć się z możliwością straty części lub całości zainwestowanego kapitału. Dlatego zalecamy ostrożność i solidną weryfikację Emitenta i dokumentów jakie przedstawia Emitent.